Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

konsultacje ustawy zmieniającej m.in. PGG

2012-04-10

Minister Środowiska rozpoczął konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dodaje szereg przepisów również do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, dotyczących przede wszystkim rekultywacji. Poniżej zamieszczamy zarówno tekst projektu, jak i sporządzone doń uzasadnienie.