Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

stawki opłat eksploatacyjnych na 2013 rok

2012-12-06

Minister Środowiska ogłosił wysokość stawek opłat eksploatacyjnych obowiązujących w 2013 roku. Przypomnijmy, że tabela stawek załączona do ustawy podlega corocznej indeksacji o poziom inflacji (art. 136 ust. 1 PGG).

STAWKI OPŁAT NA ROK 2013

1.  Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1)  węgla kamiennego i rud uranu - 543,87 zł;

2)  węgla brunatnego - 217,55 zł;

3)  pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą - 108,78 zł.

2.  Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

 

Lp.

 

 Rodzaj kopaliny

 

 Jednostka miary (j.m.)

 

 Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.)

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1

 

 Alabastry

 

 t

 

 3,07

 

2

 

 Amfibolity

 

 t

 

 1,02

 

3

 

 Anhydryty

 

 t

 

 3,64

 

4

 

 Baryty

 

 t

 

 5,52

 

5

 

 Bazalty

 

 t

 

 1,07

 

6

 

 Bentonity

 

 t

 

 1,88

 

7

 

 Chalcedonity

 

 t

 

 0,66

 

8

 

 Diabazy

 

 t

 

 0,77

 

9

 

 Dolomity

 

 t

 

 0,87

 

10

 

 Gabra

 

 t

 

 1,02

 

11

 

 Gaz ziemny wysokometanowy

 

 tys. m3

 

 6,06

 

12

 

 Gaz ziemny pozostały

 

 tys. m3

 

 5,04

 

13

 

 Gipsy

 

 t

 

 1,71

 

14

 

 Gliny ogniotrwałe i ceramiczne

 

 t

 

 3,42

 

15

 

 Gnejsy

 

 t

 

 1,08

 

16

 

 Granity

 

 t

 

 1,08

 

17

 

 Granodioryty

 

 t

 

 1,08

 

18

 

 Hornfelsy

 

 t

 

 0,89

 

19

 

 Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne

 

 kg

 

 9,74

 

20

 

 Kaoliny

 

 t

 

 3,07

 

21

 

 Kopaliny ilaste pozostałe

 

 m3

 

 2,26

 

22

 

 Kreda jeziorna

 

 t

 

 0,22

 

23

 

 Kreda pisząca

 

 t

 

 0,71

 

24

 

 Kwarc

 

 t

 

 1,88

 

25

 

 Kwarcyty

 

 t

 

 0,95

 

26

 

 Łupki

 

 t

 

 1,28

 

27

 

 Magnezyty

 

 t

 

 4,87

 

28

 

 Margle

 

 t

 

 0,70

 

29

 

 Marmury

 

 t

 

 3,67

 

30

 

 Melafiry

 

 t

 

 1,09

 

31

 

 Metan z węgla kamiennego

 

 tys. m3

 

 0,00

 

32

 

 Opoki

 

 t

 

 0,66

 

33

 

 Piaski i żwiry

 

 t

 

 0,53

 

34

 

 Piaskowce

 

 t

 

 0,77

 

35

 

 Porfiry

 

 t

 

 0,77

 

36

 

 Ropa naftowa

 

 t

 

 35,87

 

37

 

 Rudy cynkowo-ołowiowe

 

 t

 

 1,16

 

38

 

 Rudy miedzi

 

 t

 

 3,19

 

39

 

 Rudy złota

 

 g Au (w rudzie)

 

 0,41

 

40

 

 Rudy uranu

 

 kg U (w rudzie)

 

 8,59

 

41

 

 Serpentynity

 

 t

 

 0,77

 

42

 

 Siarka rodzima

 

 t

 

 1,48

 

43

 

 Sjenity

 

 t

 

 0,89

 

44

 

 Skalenie

 

 t

 

 2,49

 

45

 

 Skały diatomitowe

 

 t

 

 6,11

 

46

 

 Solanki

 

 m3

 

 2,03

 

47

 

 Sole

 

 t

 

 1,53

 

48

 

 Szarogłazy

 

 t

 

 0,89

 

49

 

 Torfy

 

 m3

 

 1,17

 

50

 

 Torfy lecznicze (borowiny)

 

 m3

 

 1,17

 

51

 

 Trawertyny

 

 t

 

 0,70

 

52

 

 Tufy

 

 t

 

 0,77

 

53

 

 Wapienie

 

 t

 

 0,70

 

54

 

 Węgiel brunatny

 

 t

 

 1,71

 

55

 

 Węgiel kamienny

 

 t

 

 2,19

 

56

 

 Wody lecznicze

 

 m3

 

 1,36

 

57

 

 Wody termalne

 

 m3

 

 0,00

 

58

 

 Zieleńce

 

 t

 

 0,89

 

59

 

 Ziemia krzemionkowa

 

 t

 

 6,11

 

60

 

 Zlepieńce

 

 t

 

 3,67

 

61

 

 Inne kopaliny

 

 t

 

 3,67

 

 

3.  Stawki opłat z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji wynoszą dla:

1)  substancji gazowych - 1,66 zł/tys. m3;

2)  substancji ciekłych - 3,28 zł/t;

3)  pozostałych substancji - 1,65 zł/t.

4.  Stawki opłat z tytułu podziemnego składowania odpadów wynoszą dla odpadów:

1)  niebezpiecznych - 67,64 zł/t z wyłączeniem odpadów stanowiących materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, dla których stawka wynosi 0,0 zł/t;

2)  obojętnych - 3,90 zł/t;

3)  innych niż niebezpieczne i obojętne - 5,21 zł/t.