Aktualności O stowarzyszeniu Szkolenia Eksperci Biuletyn Członkowie Kontakt Forum

Aktualności

Najnowsze na forum

Porady ekspertów, bieżące wydarzenia branży i inne. Ostatnio pisaliśmy o:

Wywiad z prof. Mariuszem Orionem Jędryskiem

2015-10-23

Mariusz Orion Jędrysek

 

geolog, profesor nauk o Ziemi, nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii na Uniwersytecie Wrocławskim, polityk, od 2005 do 2007 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju, od 2006 do 2007 roku Prezydent Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ, poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm VII kadencji, Przewodniczący Zespołu Surowców i Energii, Z-ca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz członek Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych

 

[SKO:] Panie Profesorze, Ma Pan bogaty życiorys, zdobył Pan wiele doświadczeń w swojej karierze zawodowej.

[MOJ:] Nie lubię słowa kariera, raczej ścieżka, curriculum vitae. Tak, coraz dłuższa… [śmiech] – więc czymś się wypełnia  wraz z upływem lat funkcjonowania w życiu publicznym i naukowym. Robię swoje.

 

[SKO:] Po uzyskaniu mandatu posła w 2011 r. (z liczbą 22381 głosów, z 14-go miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości) prowadzi dużym wysiłkiem aktywność głównie w zakresie polityki surowcowo-energetycznej, nauki, wolności mediów, gospodarki czy podatków. W tym czasie przygotował Pan ponad autorskich 20 projektów ustaw i uchwał, a także zorganizował szereg konferencji. Był Pan zapraszany na wiele z nich prowadząc niektóre z nich jako panelista/wykładowca (w tym Forum Ekonomiczne w Krynicy, Rady Atlantyckiej w Waszyngtonie, Zielone Energii Krajów Morza Bałtyckiego).

 

[MOJ:] Cóż, to prawda, ale czyję niesmak z nieefektywości. Cieszę się że sprawy geologiczno-surowcowe udało mi się wycisnąć na pierwszy szereg spraw społecznie i politycznie mocno rozpoznawalnych .

 

[SKO:] Należy Pan do jednego z bardziej aktywnych posłów.

[MOJ:] Małej aktywności poselskiej trudno byłoby dowieść J. Jedną z form kontroli parlamentarnej jest składnie interpelacji poselskich. Polega ona na wystosowaniu pisemnego pytania przez Posła na Sejm RP do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra. Podczas VII kadencji Sejmu złożyłem 83 interpelacje, wiele z nich dotyczyło geologii, górnictwa czy też kwestii środowiskowych. Liczba mówi tu niewiele ale jakość i waga pytań. Na większość nie uzyskałem odpowiedzi. Pamiętam narzekania jednego z ministrów, że moja interpelacja składała się z 54 pytań a zwykle interpelacja ma 2 czasem 4 pytania.

 

[SKO:] Głównym przedmiotem Pana zainteresowań są łupki, ale nie tylko. Prowadzi Pan współpracę z całą branżą górniczą.

[MOJ:] Rozwój górnictwa, a ściślej trudnej do rozdzielenia działalności geologiczno-górniczej jest moim priorytetem. Współpracowałem ze Stowarzyszeniem Kopalń Odkrywkowych w celu przeprowadzenia zmian w Prawie geologicznym i górniczym polegających na odbiurokratyzowaniu prowadzenia kopalni odkrywkowej, Koalicją na Rzecz Łupkowego, wieloma organizacjami czasem dalekimi od eksploatacji (np. branży chłodnicza). Część zmian udało się wprowadzić ostatnią dużą nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego.  

 

[SKO:] Jakie są Pana priorytety w działaniu przyszłej kadencji Sejmu?

[MOJ:] Moim priorytetem jest polityka surowcowo-energetyczna Uważam, że powinna być prowadzona w sposób spójny w skali wielolecia, bez względu na podziały partyjne. Surowce determinują profil energetyczny państwa, a jednocześnie surowce energetyczne to tylko może kilkanaście procent problemów geologiczno-surowcowych. Mam nadzieję, że dzięki Waszym głosom będę mógł kontynuować swoją misję w Sejmie.

 

[SKO:]Może w punktach plan minimum?

Konieczne kroki w punktach – proszę bardzo:

 1. wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu dotyczącego ochrony złóż i struktur geologicznych stanowiących dobro całego Narodu
 2. powołanie Polskiej Służby Geologicznej, reforma administracji geologicznej i nadzoru górniczego, restytucja zespołów doradczych
 3. utworzenie systemu wsparcia wiedzą dla administracji rządowej (premier, min. środowiska, gosp., energii, skarbu, spraw zagranicznych, nauki, edukacji, kultury, sportu, pracy, itd…), samorządów, inwestorów
 4. uchwalenie nowego Prawa geologiczno-górniczego, uproszczenie systemu prawnego, opracowanie zasad działalności geologiczno-górniczej
 5. wpływ na prawo UE i jego interpretację/implementację
 6. zarządzanie ryzykiem/zyskami implikowanymi, planowanie  wariant.
 7. minimalizacja eksploatacji bez koncesji/przemytu/szarej strefy
 8. ocena własnych zasobów/potrzeb w tym surowców strategicznych, krytycznych, dużej wartości gospodarczej, OZE
 9. intensyfikacja prac w MODM ONZ współpraca bilateralna krajami surowcowymi, badanie rynku globalnego, „gra surowcowa”
 10. uelastycznienie umów koncesyjnych racjonalizujących relacje właściciel-inwestor (klucz: złoże/inwestor/rynek/implikacje/czas)
 11. wykonanie, rozpoczętego w 2006 r i zawieszonego w 2007/8) kartograficznego i specyfikacyjnego katalogu złóż, struktur geologicznych, geozagrożeń i konfliktów o istotnym znaczeniu krajowym i regionalnym (rozwój powiatów, planowanie przestrzenne).

 

[SKO:] Bardzo dziękuje za wywiad i życzę powodzenia.

[MOJ:] Dziękuję i pozdrawiam członków Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych.